Ongezien aantal kinderen in crisis krijgt geen hulp: “Soms moeten we ze zelfs terugsturen naar het gezin waar ze weg moeten”

Posted on

(Themabeeld) ©  Getty Images

Het West-Vlaamse crisismeldpunt trekt aan de alarmbel. De hulpverleners zijn er het laatste redmiddel wanneer ouders niet meer voor hun kinderen kunnen zorgen, maar moeten nu dagelijks kinderen en jongeren weigeren wegens “volzet”. En cijfers tonen aan dat dit probleem zich niet tot West-Vlaanderen beperkt. In Vlaanderen konden dit jaar al 1.144 minderjarigen geen noodhulp krijgen. Zij keerden noodgedwongen terug naar het onveilige gezin, zochten onderdak bij vrijwilligers, of overnachtten in het ziekenhuis of de cel.

Thibaut Renson

Gisteren om 03:00

Jasaseosmm.com Smm Panel is the best and cheapest smm reseller panel Buy Tiktok Verification for instant Instagram likes and followers, Buy Verification Badge, Youtube views and subscribers, TikTok followers, telegram services, and many other smm services. telegram, and many other smm services.